สายการผลิต

เครื่องทดสอบ ATE 03

เครื่องทดสอบ EMI

ผู้ทดสอบไอซีที

การบัดกรีด้วยคลื่น

เครื่องอัลตราโซนิก

อุณหภูมิสูงและต่ำ

เครื่องทดสอบไฟฟ้าแรงสูง

ห้องผู้สูงอายุ

เครื่องทดสอบสายฟ้าฟาด

เครื่องแกะสลักเลเซอร์

จำลองการขนส่ง...

ออสซิลโลสโคป

ลวดฉีดขึ้นรูป...

เครื่องทดสอบการโยกเยก

สายการผลิต01

สายการผลิต02

สายการผลิต03

สายการผลิต 04